“Na bolest možemo gledati kao na formu nesklada.
Ne postoji organ u telu na koji ne utiče zvuk i muzika i vibracija.” - Isceljenje zvukom, Mitchell Gaynor, M.D.
Suzana Jaković


Sertifikovani zvukoterapeut – Sound Healing Academy, UK
Sertifikovani instruktor joge – Joga savez Srbije
Inženjer audio i video tehnologija – VISER


Kao pasionirani ljubitelj zvuka, Suzana se bavi proučavanjem psihofiziološkog uticaja zvuka i frekvencija na biopolje čoveka. Inženjer zvuka, zvukoterapeut i dugogodišnji instruktor joge. Kroz jogu i zvuk, spoznaja da svaki naš glavni energetski centar, a ima ih više od 7, ima svoj ton i svoju vibraciju (frekvenciju) baš kao i svaki organ u telu, svaka ćelija i bio polje koje okružuje čoveka, dovela je do sertifikata zvukoterapeuta Akademije za zvuk u Velikoj Britaniji (Sound Healing Academy, UK). Stečene veštine iz zvukoterapije i oblasti zvuka, Suzana primenjuje kroz harmoniju, ljubav, zdravlje i blagostanje.

Kroz život, usled raznih problema i stresova, misli i emocija, protok energije se na pojedinim mestima u telu zaustavlja, blokira i nastaje nesklad, telo pati i nastaje bolest.

Terapeutski zvuk je drevni duhovni sistem koji datira iz perioda daleke istorije razvoja ljudske vrste. Od davnina je dobro poznat uticaj zvuka i zvučnih vibracija na čovekovo telo, raspoloženje i psihu, ali i druge žive organizme. Delfini i kitovi koriste vibraciju ili zvuk kao sredstvo za komunikaciju na prilično velikim razdaljinama. Sve proizvodi zvuk i ima određenu vibraciju i frekvenciju. Zvuk ima naročito delovanje na telo, na fiziologiju i um. Zvuk je snažna, moćna energija koja može da izrazi ljubav i zabrinutost ili da nanese veliku bol i destrukciju.

Zvukoterapija ili terapeutski zvuk nam dokazuje kako se putem zvuka može poboljšati fizičko i psihičko stanje te kako birani tonovi i zvukovi mogu blagotvorno delovati na čoveka, ali i njegov životni i radni prostor. Ljudsko biće je kao instrument, satkan od harmonija i vibracija, štimuje se i balansira. Stvoreni smo i predodređeni da boravimo u prirodnoj harmoniji, potpunom skladu i najvažnije, imamo samoisceliteljsku moć. Kada se posečemo nožem, sigurni smo da će rana zarasti. Ova moć je u srži čoveka, u celom biću. Ljudska svest je počela da prihvata mogućnost da živimo u čarobnom svetu u kom moćne energetske vibracije stvorene muzikom, pozitivnim mislima i rečima ljubavi i harmonije proizvode mir i lepotu, dok vibracije kojima nedostaje ova pozitivna energija proizvode izobličenja. Nesklad energetskih protoka u telu izaziva bol ili bolest.